Explanimations voor Finster op Fryslân

Explanimations voor Finster op Fryslân

Finster op Fryslân: multimediale ontmoetingsplek Finster op Fryslân is een multimediale ontmoetingsplek van creatieve en journalistieke mensen en verhalen. Een samenwerking tussen Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, GPTV en Omrop Fryslân. De redactie bestaat uit redacteuren van de betrokken mediapartijen en externe makers. Het is een online platform met als inhoudelijke rode draad de thema’s en […]