Animatievideo voor Provincie Fryslân

 

Provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Dit is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Deze animatievideo’s zijn ontwikkeld om te laten zien hoe het fonds aangevraagd kan worden en wat de resultaten hiervan (tot dusver) zijn.

  

Uitleg animatie: Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Wil je de subsidie aanvragen? Kijk hier hoe het werkt en of je in aanmerking komt.  

 

Instructiefilm Iepen Mienskipsfuns from Eva Tijsma on Vimeo.