Traffic Informers en hun verhaal…

Traffic Informers en hun verhaal…

Onlangs heb ik op het Vakcollege OSG Sevenwolden, in Heerenveen, een voorlichting van de ‘Traffic Informers‘ bijgewoond en vastgelegd op camera. Het mooie aan het ‘video vak’ is dat ik als cameravrouw op compleet verschillende locatie’s kom filmen en ook met verschillende onderwerpen en mensen werk. Dit is een goed voorbeeld van een bijzondere opdracht, waarbij ik eens iets compleet anders heb mogen filmen.

Noodzaak voor beide partijen

Traffic informers is een initiatief van NAH zorg. Hierbij staat ‘NAH’ voor niet aangeboren hersenletsel. Tijdens een voorlichting van Traffic Informers komt er verkeersslachtoffer op school om te vertellen over zijn of haar ongeluk. Dit is een hele confronterende manier om jongeren bewust te laten worden van de risico’s in het verkeer. Tegelijkertijd helpt het de verkeersslachtoffers bij hun reïntegratie en/of rehabilitatie proces. In theorie alleen al een goede actie dus, maar wat gebeurt er nu daadwerkelijk tijdens een voorlichting en hoe wordt dat ervaren?

Drie slachtoffers, drie verhalen

Tijdens mijn bezoek aan de Traffic Informers heb ik drie Traffic Informers (verkeersslachtoffers) hun verhaal zien en horen vertellen. Hoewel ik druk bezig was om alles zo goed mogelijk vast te leggen, ben ik geraakt door elk verhaal. De verhalen zijn erg heftig en het zet je echt aan het denken. Alle drie verkeersslachtoffers hebben hun eigen manier om met het ongeluk om te gaan en vertellen er ook heel verschillend over. Uiteraard ging het ook om drie totaal verschillende ongelukken.

Eén van de mannelijke Traffic Informers is aangereden door twee meisjes die onder invloed, maar zonder rijbewijs (!), achter het stuur zijn gekropen en zo op de verkeerde rijbaan terecht zijn gekomen. Een ander verhaal vertelde over een jonge man die even een race zou doen ‘wie het eerste thuis is’, wat slecht afgelopen is. Het laatste verhaal ging over een verschrikkelijk ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn geweest. Elk verhaal met een andere oorzaak en een ander gevolg. Het is bewonderenswaardig hoe goed en duidelijk de Traffic Informers hierover vertellen en het is goed om te zien dat ze allemaal ook een eigen manier hebben gevonden om er mee om te gaan.

Confronterend en heftig

Het was erg opvallend dat de jongeren allemaal druk en rumoerig binnen kwamen maar, zodra de Traffic Informer begon te vertellen, meteen stil waren. Hieruit blijkt dat de verhalen veel impact hebben op de jongeren en hen daarmee hopelijk ook bewust maken van de gevaren, wanneer zij zelf deelnemen aan het verkeer. Het gevaar zit hem namelijk niet alleen bij wat je zelf doet, maar ook bij wat een ander kan doen. Op mij heeft elk verhaal in ieder geval impact gehad en ik denk graag dat ik zelf ook bewuster ben geworden in het verkeer…